Neka nasilje prestane!!!

16Danaaktivizma2016Danas smo u centru Zenice održale performans. O čemu je to performans progovarao pogledajte u fotogaleriji. Problem nasilja nad ženama ne poznaje ni religiju, ni naciju, ni bilo koju drugu različitost. Zato – neka nasilje prestane!!!

25. je novembar - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i ujedno početak svjetske kampanje 16 Dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Kampanja počinje 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. Decembra – Međunarodni dan ljudskih prava. Ova dva datuma su odabrana kako bi se naglasila povezanost između zaustavljanja nasilja protiv žena i principi ljudskih prava i istaklo da rodno zasnovano nasilje predstavlja kršenje međunarodnih ljudskih prava. Kampanja 16 Dana aktivizma se koristi kao organizovana strategija kojom pojedinke/ci, organizacije i institucije širom svijeta pozivaju na uklanjanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja.

 

 

U Bugojnu prezentiran program zaštite za žrtve diskriminacije

DISKRIMINACIJA BUGOJNOŠta znači diskriminacija, biti diskriminisan, kako u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH postupati u cilju sprečavanja i/ili dokidanja diskriminatornih praksi bile su samo neke od tema radionice koja je jučer održana u Bugojnu. Radionica je organizovana u cilju promocije besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije koju pravnice Centra, osim u kancelariji u Zenici i online putem, pružaju i u terenskoj kancelariji u Travniku.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

U Jajcu održana radionica promocije besplatne pravne pomoći

1 1U maloj sali Općine u Jajcu tražila se danas stolica više, tokom promocije besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije, a koju Centar za pravnu pomoć ženama pruža i kroz svoj terenski ured u Travniku, u prostorijama Centra za socijalni rad. Za prisutne je to bila prilika da se upoznaju sa mehanizmima zaštite koje pruža Zakon o zabrani diskriminacije i kako razlikovati diskriminaciju od drugih oblika kršenja prava. Promociji su prisustvovali uposleni u institucijama socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja i policije, lokalne NVO, mediji i zainteresirani građani/ke.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Radionica na temu upoznavanja sa pravima civilnih žrtava rata

Doboj jug UNDPU općini Doboj-jug Centar za pravnu pomoć ženama organizovao je informativno-pravnu i edukativnu radionicu u kojoj su učešće uzeli članovi/članice Saveza civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kantona. Fokus radionice bio je na upoznavanju sa mogućnostima ostvarivanja statusa civilne žrtve rata i prava koja se izvode iz statusa, kao i sa drugim pravima iz okvira Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom F BiH.

Ova aktivnost omogućena je uz podršku UNDP BiH.

Srednjoročni sastanak timova za praćenje krivičnih postupaka u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja

14349122 10210442390159055 1412381314 nDanas je u Zenici održan srednjoročni evaluacioni sastanak monitoring timova koji prate krivične postupke u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja. Sastanak je bio prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava i podataka monitoring timova iz FBiH i RS. Monitoringom ciljanih postupaka želimo ddoći do podataka kako bi činjenično zagovarale povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad ženama.