Radionica "Upoznaj, zapamti, koristi" sa ženama iz Kaknja

IMG 7964U sali Općinskog vijeća u Kaknju smo 03. juna u održale jedanaestu radionicu pod nazivom „Upoznaj, zapamti, koristi“. Razgovarale smo na temu rodnih stereotipa i uloga, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama, sistemu zaštite... o nasilju koje se vrši putem mobilne telefonije i interneta. Aktivno je učestvovalo svih 33 prisutnih, članica kakanjskih ženskih udruženja, žena uposlenih u općinskim službama i institucijama, žena različite dobi i profesija. Bio je tu i jedan muškarac, kadet policijske akademije na praksi u PU Kakanj. Zahvalne smo na ukazanom povjerenju i pozivu da dođemo ponovo.

Trodnevni sastanak Radne grupe za predlaganje zakonskih rješenja u oblasti nasilja putem IKT

Radna grupa 5Neum, 30. maj do 1. juni 2016: Radna grupa, koju su činili predstavnici/ce MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Centra za socijalni rad, radila je 3 dana na iznalaženju primjenjivih praktičnih i zakonskih rješenja u oblasti zaštite od nasilja putem savremenih informaciono komunikacijskih tehnologija, interneta i mobilne telefonije. Uz vrhunsku facilitaciju, otvoren dijalog i izvrsnu atmosferu, bilo je pravo zadovoljstvo sarađivati sa praktičarima i praktičarkama svoje struke, organizovati i biti dijelom ovog procesa za koji vjerujemo da će potaknuti pozitivne promjene.

Ovaj projekat je omogućila velikodušna podrška američkog naroda putem Američke ambasade u Sarajevu i svi stavovi, mišljenja i zaključci izneseni u projektu ne odražavaju nužno stav Američke ambasade ili Vlade SAD, već isključivo autora.

U Brezi održana radionica „Upoznaj, zapamti, koristi“

aU općini Breza održana je radionica kojoj je prisustvovalo 35 osoba iz lokalne zajednice, policije, škola, vrtića, općine, centra za socijalni rad. Razgovarali smo o profilu žrtve i nasilnika, porukama koje se upućuju kroz životni ciklus žena i muškaraca, rodnim ulogama, korijenu i posljedicama nasilja. Učesnice/ke smo upoznale/i i sa odgovornostima i obavezama institucija u sistemu zaštite od nasilja, ali i na odgovornost svih nas da reagujemo, spriječimo i prijavimo nasilje koje se čini prema bilo kome, bilo kada i bilo gdje. Tokom radionice razgovorale smo i o sve učestalijem obliku izvršenja nasilja, a to je nasilje putem savremenih tehnologija i uređaja, tzv., virtuelno nasilje, koji niti jedan zakon u FBiH ne sankcioniše. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Monitoring suđenja i u Srednjobosanskom kantonu

0 1Monitoring krivičnih postupaka osim u Zeničko-dobojskom, Hercegovačko-neretvankom kantonu provodit će se i u Srednjobosanskom kantonu. Danas su u Bugojnu Predsjednica Općinskog suda, Randžana Hadžibegović Haračić, i Predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić, potpisale Protokol o saradnji. Potpisivanjem protokola ozvaničena je saradnja, razumjevanje i podrška implementaciji projekta "Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH". Monitoringom krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja zagovarat ćemo za povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad ženama.

Potpisan Protokol o saradnji sa Općinskim sudom u Mostaru

IMG 6946Danas su u Mostaru Predsjednik Općinskog suda u Mostaru, Marin Zadrić, i Predsjednica Centra za pravnu pomoć ženama, Meliha Sendić, potpisali Protokol o saradnji na implementaciji projekta "Unapređenje prevencije i suzbijanja rodno zasnovanog nasilja u BiH". Potpisani Protokol simbolizuje spremnost na saradnju i doprinos za uspostavljanje koordinisanog i efikasnog sistema zaštite žrtava rodno zasnovanog nasilja. Namjera Centra za pravnu pomoć ženama Zenica jeste da kroz centralnu aktivnost, a to je monitoring krivičnih postupaka u predmetima seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, činjenično zagovara povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad žrtvama.