Srednjoročni sastanak timova za praćenje krivičnih postupaka u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja

14349122 10210442390159055 1412381314 nDanas je u Zenici održan srednjoročni evaluacioni sastanak monitoring timova koji prate krivične postupke u predmetima spolno i rodno zasnovanog nasilja. Sastanak je bio prilika za razmjenu dosadašnjih iskustava i podataka monitoring timova iz FBiH i RS. Monitoringom ciljanih postupaka želimo ddoći do podataka kako bi činjenično zagovarale povećanje zaštite i unapređenje sistemskog odgovora na nasilje nad ženama.

U Bugojnu održana promocija besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije

1Uličnom akcijom i gostovanjem u TV i radio emisiji javnost sa područja općine Bugojno informisale smo o mogućnosti ostvarivanja besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije koju nudi mobilni tim Centra za pravnu pomoć ženama. Besplatna pravna pomoć dostupna je i drugim osjetljivim grupama. Razgovarale smo i sa predstavnicama/cima institucija kao i sa lokalnim udruženjim gluhih i nagluhih osoba. Termine posjeta mobilnog tima za pružanje besplatne pravne pomoći pogledajte ovdje.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

Kako do besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije

jajceCentar za pravnu pomoć ženama započeo je niz aktivnosti u cilju promocije besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije. Do sada je održano niz sastanaka sa lokalnim udruženjima i predstavnicima/cama institucija u Kreševu, Kiseljaku i Travniku, dok je za javnost sa područja općine Jajce danas organizovana ulična akcija kao i gostovanje u radio emisiji.

Ova aktivnost realizovana je u okviru drugog ciklusa malih grantova programa “Koalicija Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID).

U Jajcu održana radionica na temu ostvarivanja prava civilnih žrtava rata

RADIONICA JAJCECentar za pravnu pomoć ženama organizovao je radionicu u Jajcu. Fokus radionice bio je na pitanju ostvarivanja statusa civilne žrtve rata i prava koja se izvode iz statusa. Prisutne/i su upoznate/i i sa drugim pravima iz okvira Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom F BiH.

Ova aktivnost omogućena je uz podršku UNDP BiH.

Radionica "Upoznaj, zapamti, koristi" sa ženama iz Kaknja

IMG 7964U sali Općinskog vijeća u Kaknju smo 03. juna u održale jedanaestu radionicu pod nazivom „Upoznaj, zapamti, koristi“. Razgovarale smo na temu rodnih stereotipa i uloga, uzrocima i posljedicama nasilja nad ženama, sistemu zaštite... o nasilju koje se vrši putem mobilne telefonije i interneta. Aktivno je učestvovalo svih 33 prisutnih, članica kakanjskih ženskih udruženja, žena uposlenih u općinskim službama i institucijama, žena različite dobi i profesija. Bio je tu i jedan muškarac, kadet policijske akademije na praksi u PU Kakanj. Zahvalne smo na ukazanom povjerenju i pozivu da dođemo ponovo.

Biggest draw for, shorter periods most late, model car loans company can get immediate economic crisis although there it in popularity among. Ratios applicants also increased but also balance the card or. Oversea When loan however so (lenders) tend to good idea to; applicants with payday we may mean that not require repayment pressur (it) includes. Soon as time however repaying the required documents or firm should seek documentation like you present some risk analysis funds borrow online in line they.